Yksityisyyden suoja Fujitsun palveluissa

Yleinen Fujitsun tietosuojapolitiikka

Fujitsu Finland Oy ja sen tytäryhtiöt (jäljempänä yhdessä "Fujitsu") ovat sitoutuneet kunnioittamaan yksityisyyden suojaa. Fujitsu pitää ensiarvoisen tärkeänä käyttäjän henkilötietojen, kuten nimen, osoitteen ja sähköpostiosoitteen, suojaamista. Fujitsu noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Lisää Fujitsun tietosuojapolitiikasta voit lukea täältä.

Henkilötietojen käsittelyn ulkoistaminen Fujitsulle

Fujitsu toimittaa erilaisia IT-palveluita sen asiakkaina oleville yrityksille. Tällaisessa tilanteessa Fujitsun asiakasyritys on ulkoistanut kyseisen palvelun tuottamisen Fujitsulle. Samalla yritys on ulkoistanut kyseiseen palveluun liittyvien henkilötietojen (jäljempänä "Henkilötiedot")käsittelyn Fujitsulle.

Fujitsu noudattaa Henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Suomen tietosuojalainsäädännön mukaan ulkoistamistilanteissa Henkilötietojen omistajalla, eli asiakasyrityksellä, on velvollisuus huolehtia siitä, että Henkilötietoja käsitellään laissa säädetyllä tavalla ja että henkilörekisteristä laaditaan rekisteriseloste. Fujitsun toimiessa ulkoistettuna Henkilötietojen käsittelijänä, säilyy velvollisuus huolehtia rekisteriselosteen laatimisesta ja ajantasaisuudesta asiakasyrityksellä. Rekisteröidyn tuleekin kääntyä ensisijaisesti kulloinkin kyseessä olevan asiakasyrityksen puoleen halutessaan lisätietoja rekisteriselosteesta ja Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn periaatteista.

Toimiessaan Henkilötietojen ulkoisena käsittelijänä, Fujitsu käsittelee asiakasyrityksen Henkilötietoja ainoastaan asiakasyrityksen ilmoittamaa käyttötarkoitusta varten ja noudattaen soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Fujitsu ei luovuta Henkilötietoja kolmansille, lukuun ottamatta mahdollisia alihankkijoita tai konserniyhtiöitä, joita se käyttää kyseisen palvelun tuottamisessa. Fujitsu ei myöskään käytä tällaisia Henkilötietoja omiin käyttötarkoituksiinsa esimerkiksi markkinointitarkoituksessa.

Henkilötietojen suojaaminen

Fujitsu huolehtii keräämiensä ja käsittelemiensä henkilötietojen suojaamisesta ja tietoturvallisuudesta huolehtimalla tietoturvan riittävästä tasosta. Fujitsu pyrkii huolehtimaan, että sen toteuttamat toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vastaavat kyseisten henkilötietojen suojan tarvetta.


Rekisteriseloste | Käyttöehdot